Rejs Konrada III Rudego

dsc01235Płaskodenne łodzie dopłynęły do Płocka w Rejsie Konrada III Rudego w drodze do Torunia na oficjalne rozpoczęcie Roku Rzeki Wisły. Na swoim pokładzie wiozą pieczęć Konrada III Rudego dzięki któremu uwolniła się żegluga na Królowej Polskich Rzek.

Na powitanie wypłynęły z Płocka dwa statki z członkami Towarzystwa Przyjaciół Płocka, WOPR-owcami oraz członkami PLOT.

Konkurs plastyczny o rzece Wiśle w Roku Rzeki Wisły

62af0f9b36b7035f6336b033960bbbca

 Pierwsza propozycja Płockiej Galerii Sztuki, związana z podjętą przez Sejm 22 czerwca uchwałą w sprawie ustanowienia roku 2017 – Rokiem Rzeki Wisły, nawiązaniem do 550. rocznicy pierwszego wolnego flisu i odzyskania przez Polskę panowania nad całym biegiem żeglownej Wisły. Płocka Galeria Sztuki swoim konkursem wpisuje się w rocznicowe obchody. Będzie to okazja do plastycznego opisania Wisły, jaką znamy.

Wisła – Królowa Polskich Rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu – to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo – można przeczytać w sejmowej uchwale. Posłowie zaznaczyli, że spław Wisłą i rzekami jej dorzecza umożliwił rozkwit gospodarczy w okresie „Złotego Wieku”, czyniąc z Polski europejską potęgę polityczną, militarną i ekonomiczną.

Regulamin konkursu plastycznego „Wisła, jaką znam”.

1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu plastycznego „Wisła, jaką znam”, zwanego dalej Konkursem.
2. Organizatorem Konkursu jest Płocka Galeria Sztuki, Sienkiewicza 36, 09-400 Płock, zwana dalej Organizatorem,
3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej do 19 lat.
4. Osoby indywidualne mogą zgłaszać po jednej pracy.
5. Tematem konkursu jest rzeka Wisła i życie toczące się wokół niej.
6. Cele konkursu:
–    rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych oraz wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
–    zachęcenie do poszerzania informacji o Wiśle,
–    uwrażliwianie na piękno otaczającego świata poprzez odkrywanie walorów najważniejszej z polskich rzek,
–    promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
7. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy na zadany temat dowolną techniką plastyczną.
8. Prace powinny mieć format nie większy niż 100 cm na 70 cm.
9. Do każdej pracy powinna być dołączona karta informacyjna zawierająca następujące dane:
–    imię i nazwisko osoby, która wykonała pracę oraz imię i nazwisko opiekuna (w przypadku dzieci do lat 18),
–    wiek osoby, która wykonała pracę oraz reprezentowaną szkołę,
–    adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy opiekuna.
10. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
11. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Płockiej Galerii Sztuki.
12. Zgłoszenie pracy do konkursu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych.
13. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.plockagaleria.pl
14. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 10 stycznia 2017 roku na adres:
Płocka Galeria Sztuki, ul. Sienkiewicza 36, 09-400 Płock
z dopiskiem „Wisła, jaką znam”
15. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
–    uczniowie w wieku do lat 10
–    uczniowie w wieku 11-14 lat
–    uczniowie w wieku 15-19 lat
16. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora
17. Prace będą oceniane zgodnie z kryteriami:
–    zgodność pracy z tematyką konkursu
–    pomysłowość
–    oryginalność
–    estetyka
18. Wyróżnione prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej, organizowanej w Płockiej Galerii Sztuki.
19. Otwarcie wystawy połączone z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród, odbędzie się 7 lutego 2017 roku o godzinie 12.
20. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej Organizatora oraz przekazane placówce szkolnej, której  dzieci zostały wyróżnione.
21. Organizatorzy przewidują przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie pierwszego, drugiego oraz trzeciego miejsca w każdej z grup wiekowych.
22. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
23. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu.
24. Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia lub odwołania Konkursu, w każdym czasie i bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej stosownego ogłoszenia.
25. Osoby do kontaktu:
–    Mirosław Cegłowski, nr tel. 24 366 43 23, e-mail: mirek.ceglowski@plockagaleria.pl
–    Dorota Ożdżyńska, nr tel. 24 366 43 20, e-mail: dorota.ozdzynska@plockagaleria.pl

W rocznicę samozatopienia Flotylli Wiślanej

moddsc_0424W Twierdzy Modlin uczczono pamięć i oddano hołd bohaterskiej Flotylli Wiślanej. Twierdza Modlin była Portem Wojennym po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

moddsc_0444Tu formowano kadrę i szkolono marynarzy do służby na morzu i śródlądziu. Tu 23. XII 1918 utworzono Flotyllę Wiślaną . W 1920 roku broniła Warszawy na odcinku Zegrze – Dębę i od Góry Kalwarii do Płocka. W wojnie 1939 roku broniła mostów i przepraw na Wiśle, niszczyła niemieckie transporty, walczyła z lotnictwem niemieckim. Jednak wobec agresji radzieckiej 17 września 1939 roku i niskiego stanu wód między 19 a 21 września, jednostki Flotylli uległy samo zatopieniu.

W uroczystościach rocznicowych wziął udział kpt. ż. ś. Stanisław Fidelis z TPP

Rok Rzeki Wisły 2017 – trwają przygotowania

2Spotkanie koordynacyjne w sprawie przygotowań obchodów Roku Wisły odbyło się w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Wśród obecnych byli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Płocka: Paweł Śliwiński i Stanisław Fidelis.

Niebawem zostanie ogłoszony ramowy program obchodów Roku Rzeki Wisły w Płocku.

4 5Przypomnijmy: W wyniku postanowień II pokoju toruńskiego, Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem żeglownej Wisły. Od tamtego czasu mija 550 lat.

fot:  strona internetowa Rok Rzeki Wisły

Wodniacy z harcerzami

DSC08407

W drugim rejsie pamięci „Obrońcom Płocka 1920″ uczestniczyli kombatanci, harcerze, płocczanie.  Krótką historię działań na arenie wojennej Wisły przedstawił wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka, Edward Ryter. Z uczestnikami rejsu modlił się wspólnie proboszcz parafii katedralnej w Płocku, ks. Stefan Cegłowski. Wiązankę kwiatów poległym marynarzom rzucili w nurty Wisły płoccy harcerze.

W rejsie pamięci brali odział jednostki pływające z „Morki”, Prestige”, Żeglugi Wyszogrodzkiej i Żeglugi Płockiej oraz płocki WOPR.

Płoccy wodniacy podczas Święta Wojska Polskiego

DSC08136Podczas płockich obchodów, z udziałem parlamentarzystów, marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, włodarzy miasta i przedstawicieli wojewody mazowieckiego, złożono kwiaty na Bratniej Ziemi koło katedry i na płycie Nieznanego Żołnierza. Hołd bohaterom sprzed 96 lat oddały m.in. środowiska kombatanckie – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Płocku, Związek Żołnierzy Armii Krajowej Mazowsze, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więźniów Politycznych, Polski Związek Byłych Więźniów Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej, Związek Sybiraków, Związek Politycznie Represjonowanych Żołnierzy-Górników, Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 Jaworzniacy, Stowarzyszenie „Dzieci Wojny” i Związek Więźniów Politycznych skazanych na karę śmierci w okresie reżimu komunistycznego.

DSC08193 DSC08207 DSC08210 DSC08212 DSC08213 DSC08220Wśród osób składających kwiaty byli płoccy wodniacy.

Płocki Dzień Wisły – edycja trzecia

DSC06103W sobotę, 23 czerwca odbyła się w Płocku trzecia edycja Płockiego dnia Wisły. O godz. 13,00 zostały złożony hołd płockim wodniakom przy płycie nieznanego żołnierza, a następnie krokiem marszowym uczestnicy uroczystości przeszli na płockie nabrzeże im. Stanisława Górnickiego. W uroczystościach wzięła czynny udział Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej.

Końcowym punktem tego dnia była parada jednostek pływających oraz tradycyjne „wianki”

Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły – głosowanie w Sejmie

wyniki-300x200Sejm RP podjął niecodzienną decyzję: przyszły rok został ogłoszony ROKIEM RZEKI WISŁY. I będzie to rok nie tylko Królowej Polskich Rzek, ale wszystkich sióstr jej dorzecza, jak i drugiej wspaniałej – Odry. Bo będzie okazja mówić o naszych wszystkich rzekach.

Nasz pomysł ROKU RZEKI WISŁY wypłynął przede wszystkim z szacunku do jej wielkiej historii i wspaniałej natury, ale też z troski o jej teraźniejszość i przyszłość.  Nie kierował nami interes, to był odruch i potrzeba serca. Bo wszyscy czujemy się z nią związani. I może dlatego tak szybko dołączyło do nas tak wielu ludzi, wsparło tyle samorządów, doświadczyliśmy tyle dobrej woli. I może dlatego decyzja: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie Wisły w życiu naszego Narodu i Państwa, ogłasza rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.

Trzy dni z przy Matce Jasnogórskiej

037Środowisko wodniackie Płocka, w tym Bractwo św. Barbary Ludzi Działających na Wiśle wzięło czynny udział w uroczystościach religijnych podczas peregrynacji Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w Dekanacie Płock- Zachód, w płockiej diecezji.

Pierwsze spotkanie z Matką było w dniu 1 czerwca 2016 roku. Tego dnia Ikonę obrazu MB z Częstochowy przepłynęła w asyście wielu łodzi z lewego brzegu Wisły na jej prawy brzeg na statku „Aneta”, armatorem którego jest Żegluga Wyszogrodzka. Uroczyste pożegnanie Ikony z Dekanatu Gąbin nastąpiło w Yacht Clubie Prestige.

Drugie spotkanie z Cudownym Obrazem Pani Jasnogórskiej to 9 czerwca. Członkowie Bractwa św. Barbary Ludzi Działających na Wiśle i Mariusz Pielaciński, z Żeglugi Wyszogrodzkiej niosło wniosło w procesyjnym orszaku Ikonę MB do płockiej katedry.

Trzecie, ostatnie spotkanie z Czarną Madonną, to spotkanie pożegnalne. Podczas uroczystości zakończenia peregrynacji po diecezji płockiej obdarzonymi łaskami obraz Matki z częstochowskiej Jasnej Góry wartę pełnili płoccy WOPR-owcy i członkowie Bractwa św. Barbary.

To były wspaniałe trzy dni, które wzbogaciły duchowo brać wodniacką. Dziękujemy wszystkim, którym zawdzięczamy czynny udział w uroczystościach.