Ludzie i statki – Historia Płocka na facebooku

TPPTowarzystwo Przyjaciół Płocka kontynuując działania związane ze zbliżeniem Płocka do Wisły przygotowało projekt wspólnie z Archiwum Państwowym wystawy pt. Ludzie i statki – Historia Płocka Wisłą Pisana.

Projekt ten uzyskał dofinansowanie z Funduszu Fundacji Grantowego dla Płocka.
Budżet konkursu w całości sfinansują darowizny przekazane przez Fundatorów: PKN ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. i grant pozyskany przez Fundację w Levi Strauss Foundation.

 

Przygotowania i realizacja projektu – fotorelacja sukcesywnie na profilu społecznościowym facebook`a

„Ludzie i statki – Historia Płocka Wisłą Pisana

Strona widoczna po zalogowaniu

Grant dla Towarzystwa Przyjaciół Płocka

DSC04828Wypłacimy organizacjom nie 300 tys. zł, tylko dokładnie 428 tys. 705 zł i 20 gr! – mówiła Iwona Tandecka – Prezes Zarządu Fundacji. W ten sposób zrealizują 25 ciekawych inicjatyw.

Wśród beneficjentów tegorocznego Funduszu Grantowego jest Towarzystwo Przyjaciół Płocka. Zaproponowany projekt nazwano Ludzie i statki – Historia Płocka Wisłą Pisana.

Budżet konkursu w całości składa się z darowizn. W tym roku grono fundatorów tworzą: PKN Orlen S.A., Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Fundacja Levi Strauss Foundation. Przedstawiciele tych firm przybyli dziś do Domu Technika, aby przekazać symboliczne czeki. Podczas uroczystej gali granty wręczyli Roman Siemiątkowski – wiceprezydent Płocka, Jerzy Nowaliński – wiceprezes Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., Zbigniew Burżacki – kierownik działu Sponsoringu Społecznego i CSR w PKN Orlen S.A. oraz Joanna Kaczmarska – kierownik w Levi Strauss Foundation.

Większa pula pieniędzy na realizację pomysłów nie była jedyną niespodzianką, jaka czekała na beneficjentów podczas poniedziałkowej uroczystości. Kolejną było ogłoszenie konkursu na najlepszy fotoreportaż z realizacji projektu. Do zdobycia nagroda rzeczowa o wartości do 3,5 tys. zł.

Dla sekcji fotograficznej TPP to kolejne wyzwanie – Reportaż z realizacji projektu Ludzie i statki – Historia Płocka Wisłą Pisana.

Dziękujemy mieszkańcom Płocka

przystan_1968Autorzy projektu: Paweł Śliwiński, Krzysztof Wiśniewski, Wojciech Rytter, Paweł Mieszkowicz, Stanisław Fidelis, Stanisław Podgórski, Edward Ryter, składają podziękowanie mieszkańcom Płocka, którzy głosowali za naszym projektem w Budżecie Obywatelskim tzn. Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”.

Płocka przystań rzeczna należała do najbardziej atrakcyjnych obiektów tego typu na Wiśle i będzie wspaniale komponowała z ogólnym projektem zagospodarowania nabrzeża Wisły, zapewne też zwiększy atrakcyjność turystyczną, może stanowić siedzibę dla kultywowania pamięci o żegludze wiślanej.

Uważamy, ze wybraliśmy wspólnie ciekawy i pożyteczny projekt dając zarazem wyraz integracji obywatelskiej.

Byliśmy na Kongresie Kobiet regionu płockiego

Fundacja Kobiet Regionu Płockiego była organizatorką I Kongresu Kobiet Regionu Płockiego, który odbył się w Płocku 13 kwietnia br.

Na zaproszenie organizatorów Towarzystwo Przyjaciół Płocka uczestniczyło w Kongresie poprzez wystawienie plansz z fotografiami kobiet i zdjęć wykonanych przez kobiety.

 

fot. Beata Jóźwik

PRZESŁANIE KONGRESU KOBIET REGIONU PŁOCKIEGO

Organizowany obecnie Kongres Kobiet Regionu Płockiego będzie  okazją do przybliżenia problematyki propagowanej przez ruch społeczny jakim jest Kongres Kobiet mieszkańcom Płocka i regionu. Ruch ten reprezentuje  różne środowiska ,  zarówno kreujące postawy  światopoglądowe jaki i związane z osobistymi zainteresowaniami, własną działalnością zawodową czy społeczną.
Unikalną wartością dynamicznie rozwijającego się  w Polsce ruchu kobiecego jest szacunek  dla  różnorodności.  Stosowanie   zasady  równości  wobec   różnorodności,   szczególnie w sposobie myślenia i funkcjonowaniu w życiu codziennym, w efekcie znakomicie przełoży się na  komunikację  międzyludzką oraz kreowanie wręcz rewolucyjnych poglądów.
Obok  wartości feministycznych ze swoją historią i kreatywnym wizerunkiem  okresu przełomu XIX i XX wieku, stanowiących siłę napędową obecnego ruchu,  wyraźnie uzewnętrznia się potrzeba  wspólnoty  płci. Nieuchronnie nadchodzi czas  uaktywnienia się wciąż jeszcze ,,milczącej“- kobiecej  części społeczeństwa.
Feministyczna walka o prawa kobiet swego czasu głęboko przeorała skostniały pogląd dotyczący roli kobiety w ówczesnym  społeczeństwie. Współczesne kobiety mają potrzebę współpracy i wspódziałania płci. Jesteśmy świadome konieczności dokonywania zmian prawa, lecz jednocześnie  odczuwamy potrzebę posiadania umiejętności skutecznego korzystania z przepisów prawnych, efektywnego  przełożenia na sukces gospodarczy i społeczny, a w konsekwencji osiagnięcia satysfakcje  osobistej.

Czas Kobiet Mazowsza to czas przełomu w myśleniu o sobie i o społeczeństwie. Posiadamy świadomość fundamentalnej roli mężczyzn we wspólnocie płci oraz dokonywaniu niezbędnych zmian systemu społecznego.

Z wyrazami szacunku  Komitet Organizacyjny

List w butelce od TPP

plakatJuż 3.IV wyruszam w podróż z Krakowa do Gdańska. Wsiadam do mojego kajaka i będę wiosłował przez 9 dni. Po drodze zbieram od wszystkich wiadomości, listy i przesłania do butelki, którą na zakończenie podróży wrzucę do Bałtyku.

Taka informacja widnieje na oficjalnej stronie Artura Michalskiego. Jestem trenerem rozwoju osobistego, coachem oraz zapalonym kajakarzem. Fascynuje mnie wspieranie osób poszukujących w sobie siły, która pozwala patrzeć inaczej na własne życie, na własne marzenia – przez pryzmat możliwości, a nie ograniczeń.Wyprawa w poszukiwaniu MOCY pojawiła się w mojej głowie właśnie podczas ubiegłorocznego spływu z Krakowa do Warszawy. Wierzę, że każdy, niezależnie od własnych ograniczeń  może realizować swoje życie w pełni. Potrzebuje do tego tylko świadomości, że posiada MOC, dzięki której jest w stanie zrealizować swoje marzenia.

W poniedziałek 8 kwietnia w godzinach rannych w płockiej Tawernie odbyło się spotkanie z kajakarzem. Do butelki włożyłem informacje o przystani – Dworcu Wodnym, który TPP proponuje odtworzyć, aby czerpać z niej i w niej moc dla dalszej pracy społecznej na rzecz mieszkańców Płocka i turystów odwiedzających nasze miasto.

Planowanie,prelekcja, zwiedzanie

TPPNa spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Płocka w dniu 06.04. 2013 roku omawiano udział TPP w V Jarmarku Tumskim oraz w Kongresie Kobiet na który zostaliśmy zaproszeni.

Dziękujemy za zaproszenie.

Następnie wysłuchano prelekcji Adama Kotkiewicza na temat „Żydzi w przedwojennej prasie płockiej” . Na prelekcje i zwiedzanie Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku zaprosiło Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

Dziękujemy SPMM za umożliwienie wysłuchania wykładu i wspólne zwiedzanie Muzeum.

fot. Rajmund Klaus

Zaproszenie od SPMM

mzmDnia  6 kwietnia br. /sobota/ godz. 12,00 – zapraszamy członków Towarzystwa Przyjaciół Płocka do wspólnego zwiedzania ze  Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego, Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku przy ul. Kwiatka 7.

UWAGA ZMIANA

W związku z brakiem zgody Dyrekcji Muzeum Mazowieckiego w Płocku na użyczenie salki konferencyjnej w Synagodze w celu przeprowadzenia prelekcji kol. Adama Kotkiewicza na temat historii Żydów Płockich uprzejmie informujemy, że prelekcja ta odbędzie się w sali dużej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Płocku (wejście od ul. Sienkiewicza) o godz. 12.00 Po prelekcji zapraszamy do wspólnego zwiedzania Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku.

 

 

Deklaracja członkowska TPP

TPPWszystkich, którzy chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w Płocku dziś i w przyszłości. Wszystkich, którzy nie boją się ciężkiej społecznej pracy i zaangażowania. Wszystkich, którzy dla dobra naszego miasta realizować swoje nietuzinkowe i oryginalne pomysły.

Zapraszamy do współpracy

Prosimy o zapoznanie się ze statutem

statut,

wypełnić deklarację członkowską

Deklaracja członkowska TPP

i dostarczyć ją do biura Stowarzyszenia ul. Piękna 4B