Płocki Dzień Wisły – 2014

_MG_9638Uderzeniem w dzwon rozpoczął się 21 czerwca w Płocku nad Wisłą, Płocki Dzień Wisły. To od wielu stuleci marynarski zwyczaj. Liczba uderzeń w dzwon – „szklanek” (nazwa pochodzi od dźwięku „klang”, jaki wydaje dzwon) – była i jest jednak ograniczona. Maksymalnie wynosi ona 8 uderzeń, co uwarunkowane jest dzieleniem dobowego czasu okrętowego na wachty. Na okrętach polskich wybijanie „szklanek” na morzu odbywa się w seriach 4-godzinnych w przystosowaniu do 4-godzinnych wacht. „Szklanki” wybija się co pół godziny. Liczenie czasu dobowego zaczyna się od południa, dokładnie od godziny 12.00, czyli o godzinie 12.30 wybija się jedną „szklankę”, o 13.00 – dwie, o 13.30 – trzy itd. aż do 8 uderzeń o godzinie 16.00, kiedy to następuje zmiana wachty, po czym liczenie „szklanek” odbywa się od nowa. Kwadrans wcześniej rozpoczął się „Znad wiślanej wody płocki bieg pod schody”.

Przybyłych tego dnia na płockie nabrzeże gości przywitał Prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka, Paweł Śliwiński. Po kilku przemówieniach, przy dźwiękach orkiestry dętej została odsłonięta tablica informująca iż znajdujemy się na nabrzeżu Stanisława Górnickiego. Tablicę odsłonił Prezydent Miasta Płocka, Andrzej Nowakowski i prawnuczka Stanisława Górnickiego Joanna Górnicka – Kalinowska.

 Przez cały dzień nad rzeką trwały gry i zabawy marynarskie, m.in. wielobój marynarski (rzut kołem ratunkowym, rzut rzutką, bieg z odbijaczem) czy przeciąganie liny. Wieczorem dwuosobowy zespół śpiewał szanty a dzień zakończyła parada jednostek pływających.

Krótka fotorelacja

Dworzec wodny – z ostatniej chwili

przystan_1968Dworzec Wodny – informacja z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zatwierdzonej przez uprawnioną instytucję (uznane przez International Association of Classification Societies (IACS) Towarzystwo Klasyfikacyjne lub inny uprawniony organ uznany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej), niezbędnej dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym Płock.
data dodania: 2014-06-24
nr ogłoszenia: 3914

Więcej

http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=zpo&id=3914

Pierwszy DZIEŃ WISŁY – zapraszamy 21 czerwca 2014r.

dwpW ramach „Dnia Wisły” po raz pierwszy zorganizowany zostanie bieg po schodach znad Wisły. Start nastąpi o godz. 10.45. Oficjalne rozpoczęcie Pierwszego w Płocku Dnia Wisły o godz. 11;00. Impreza jest częścią promocji ustanowienia przez SEJM roku 2017 ROKIEM RZEKI WISŁY. Odbędzie się m.in. uroczyste nadanie fragmentu nabrzeża plockiego im. Stanisława Górnickiego. Patronat Honorowy przyjął Prezydent Miasta Płocka, Z tej okazji zostanie wydany numer specjalny „Expressu Tumskiego” poświęcony w całości rzece Wiśle.

plakat w formacie pdf

plakat – Dzień Wisły

Wisłą do relikwii świętego Zygmunta

IMG_1310-008W połowie XIV wieku przez Europę przetoczyła się epidemia Czarnej Śmierci. Jednak z mieszkańcami królestwa polskiego dżuma obeszła się łaskawie. Dlatego też król Kazimierz Wielki w podzięce za wstawiennictwo św. Zygmunta ofiarował płockiej katedrze bogato zdobioną hermę – relikwiarz na fragment czaszki świętego. W XIV w. królewski dar płynął Wisłą z Krakowa do Płocka. Na pamiątkę tego rejsu Fundacja Szerokie Wody z Andrzejem Stańskim na czele oraz Jacek Dzikowski, proboszcz kościoła św. Zygmunta zorganizowali pierwszą rzeczną pielgrzymkę szlakiem relikwii patrona słomczyńskiej parafii.

W rou 2014 przypłynęli po raz trzeci. Spotkaliśmy pielgrzymów dnia 15 czerwca.

Zlot „maluchów” w sierpniu w Płocku

pl strefa11 zlot „maluchów w Płocku odbędzie się w dniach 15 -17 sierpnia. Prosimy zapoznać się z regulaminem Zlotu. Więcej informacji na zaprzyjaźnionej stronie TPP http://126plock.pl.tl/Start.htm. Honorowy patronat nad Zlotem objął Prezydent Miasta Płocka.

Opiekę medialną zagwarantowali PetroNews i RadioEska. Zostanie wydany numer specjalny „Expressu Tumskiego”. Oczekujemy ciekawych tekstów od zlotowiczów do 15 lipca br. Zlot jest współfinansowany przez Urząd Miasta Płocka.

0001logo-2013_pion_kolor

Regulamin:

  1. Organizatorem 11 Ogólnopolskiego Zlotu Fiata 126p (zwanego dalej zlotem)w Płocku jest Strefa12.pl – Sekcja Motoryzacyjna Towarzystwa Przyjaciół Płocka oaz Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
  2. Każdy pojazd uczestniczący w zlocie musi posiadać aktualne badania techniczne ubezpieczenie OC, a kierowca posiadać prawo jazdy.
  3. Do udziału w zlocie dopuszczone są wszystkie modele Fiata 126p, pojazdy będące przeróbkami Fiata, oraz pojazdy zbudowane na bazie Fiata 126p    Więcej

TPP po Walnym Zebraniu

wzDnia 11 czerwca 2014 roku w Spółdzielczym Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Płocka. Tematem zgromadzenia było m. in. przedstawienie sprawozdania Zarządu TPP za rok 2013, przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, głosowanie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi TPP oraz dyskusja na płockie tematy.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Towarzystwa Przyjaciół Płocka za rok 2013

Karta kwalifikacyjna i zasady wypoczynku – Grant dla TPP

plakat jpgTowarzystwo Przyjaciół Płocka i Szkoła Podstawowa Nr 15 w Płocku zapraszają na zajęcia pn. „Odkrywamy świat na nowo i jest kolorowo” finansowane przez Fundację „Fundusz Grantowy Dla Płocka” w ramach III edycji konkursu  „Wakacje 2014 w Płocku na wesoło”.

Nasz projekt organizowany jest po raz pierwszy, adresowany do wszystkich chętnych dzieci powyżej 5 lat i młodzieży z osiedli: Góry, Ciechomice, Radziwie, Pradolina Wisły. Zajęcia odbywać się będą na terenie Szkoły Podstawowej Nr 15 w Płocku , przy ul. Przyszkolnej 22, od 1 do 31 lipca 2014 r. w godz. 9.00-13.00

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNE

Rekrutacja:

  1. Do udziału w zajęciach uprawnione są dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożą karty uczestnictwa- karta kwalifikacyjna i oświadczenie.
  2. Karta kwalifikacyjna i oświadczenie rodziców zostanie udostępniona od dnia 09.06.2014 na stronach  internetowych:  www.sp15plock.edupage.orgwww.tpp.plocman.pl i w sekretariacie szkoły SP 15.
  3. Wypełnione karty będą przyjmowane od 16.06.2014 od poniedziałku do piątku
    w sekretariacie szkoły w godz. 7-15 i bezpośrednio przed zajęciami.
  4. Złożenie karty uczestnictwa jest zgodne  z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania z dnia 9 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 218 poz. 1696). Karty niekompletnie wypełnione nie będą przyjmowane.

Zajęcia odbywać się będą według harmonogramu:

WTORKI- zajęcia plastyczne i sportowe

ŚRODY – zajęcia plastyczne i taneczne

CZWARTKI- zajęcia taneczne i sportowe

Prosimy o dostosowanie strojów odpowiednio do rodzaju zajęć.

Dla dzieci regularnie uczestniczących w zajęciach przewidziane są nagrody.

Na zakończenie zajęć odbędzie się 31 lipca 2014 r. od godz. 16.00 PIKNIK

Karta kwalifikacyjna i oświdczenie

Zasady i warunki wypoczynku

Dzień Wisły w Płocku

dwW dniu 21 czerwca w Płocku odbędzie się po raz pierwszy DZIEŃ WISŁY. Impreza jest częścią promocji ustanowienia przez SEJM roku 2017 ROKIEM RZEKI WISŁY. Szczegóły niebawem na oficjalnej stonie Towarzystwa Przyjaciół Plocka, które jest jednym z organizatorów tej imprezy na płockim nabrzeżu. Odbędzie się m.in. uroczyste nadanie fragmentu nabrzeża plockiego im. Stanisława Górnickiego, bieg pod schody i inne atrakcje związane z żeglugą po Wiśle.

Zapraszamy