Flis Wiślany – Płock, 2014

pobrane (2)Rzeki powinny przynosić dochody dla państwa – twierdzi prezes Andrzej Królikowski. – Jeżeli chcemy chronić przyrodę, to jaki transport jest najbardziej ekologiczny? Właśnie wodny.

Dnia 15 lipca 2014 r. przypłynęli do Płocka. Płocczanie witali go w Płockim Towarzystwie Wiślanym przy ulicy Kawieckiego. Uczestnicy jubileuszowego flisu spotkali się z posłem na Sejm Piotrem Zgorzelskim, który aktywnie wspiera akcję Towarzystwa Przyjaciół Płocka i Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku ” Przywróćmy Wisłę miastu”, a następnie, z ks. Stefanem Cegłowskim zwiedzano Muzeum Diecezjalne.

Oprócz flisaków z Ulanowa w X Flisie Wiślanym biorą udział między innymi uczniowie ze szkolnych kół Ligi Morskiej i Rzecznej z całej Polski, członkowie stowarzyszeń i klubów wodniackich, jednostki prywatne reprezentujące poszczególne miasta nad Wisłą i Sanem.


Organizatorami pierwszej części flisu, od Ulanowa do Warszawy, są ulanowski oddział Ligi Morskiej i Rzecznej, Bractwo Flisackie pod wezwaniem Świętej Barbary, Towarzystwo Żeglugi Rzecznej Cypel oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań. Dalszą część organizuje zarząd główny Ligi Morskiej i Rzecznej.

TPP na watrze wolności

www25 lat temu rozpoczęła się w Polsce budowa prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. Społeczeństwo, w którym obywatele sami decydują o swoim losie- budujemy również nad Wisłą. Bo cenimy ją i szanujemy. I chcemy o nią dbać najlepiej, jak można. To z niej czerpiemy siłę i natchnienie. Nad nią odpoczywamy i pracujemy. Bo jest nasza. NASZA POLSKA SPRAWA: WISŁA.

To przesłanie Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły w 2017, organizatorów Watry Wolności. Warszawa, 12 lipca 2014 – Ośmioosobowa delegacja płocczan, członków Towarzystwa Przyjaciół Płocka, była również na ognisku wolności. Dziękujemy Klubowi Żeglarskiemu PTTK „Rejsy” w Warszawie za ciekawie spędzony dzień. Watra Wolności odbyła się na warszawskiej plaży przy moście Poniatowskiego.

Kto opracuje dokumentację przystani miejskiej?

przystan_1968Na stronach BIP UM Płocka poinformowano iż została wybrana oferta dotycząca budowy Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”.

Na podstawie art. 92 ustawy Pzp w przetargu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Navishippprojekt SP. C ul. Różyckiegho 1 C Wrocław – Cena brutto: 267 894,00 zł.

wynik przetargu [pdf]

Powitajmy w Płocku X Flis Wiślany

TPPW dniu 15.07.2014 około godziny 17 00 do naszego miasta przypłynieJubileuszowy X Flis Wiślany. Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Płocka przywitają go na nabrzeżu w Płockim Towarzystwie Wioślarskim na ulicy Kawieckiego (  przed starym mostem w górę rzeki )

. Oprócz flisaków z Ulanowa w X Flisie Wiślanym biorą udział między innymi uczniowie ze szkolnych kół Ligi Morskiej i Rzecznej z całej Polski, członkowie stowarzyszeń i klubów wodniackich, jednostki prywatne reprezentujące poszczególne miasta nad Wisłą i Sanem, w tym członkowie Klubu „Bractwo Wiślane” Ligi Morskiej i Rzecznej w Warszawie.

Ulanów jest niedużym miasteczkiem leżącym w widłach Tanwi i Sanu, jego historia w znacznym stopniu powiązana jest z flisactwem, a teraźniejszość do niej nawiązuje. Dlatego też w Ulanowie aktywnie działają Liga Morska i Rzeczna, Bractwo Flisackie oraz Towarzystwo Żeglugi Rzecznej „Cypel”. Zadaniami wymienionych organizacji jest nie tylko propagowanie wodniactwa, ale też kultywowanie tradycji. W związku z tym powstał pomysł realizacji Flisu Wiślanego, którego celem byłoby nie tylko poznanie wodniackich oraz flisackich tradycji miejscowości leżących nad Sanem i Wisłą, ale także wytyczenie wodnego szlaku turystycznego, zbadanie poziomu już istniejącej infrastruktury i poznanie historii nadsańskich i nadwiślańskich miejscowości. Będzie to już X Flis Wiślany, jednak jednocześnie będzie to pierwszy flis, który będzie miał tak ważne cele nawiązujące do współczesności, a jego trasa będzie prowadziła starym szlakiem, którym jeszcze w połowie XX wieku spławiano do Gdańska drewno i różne towary.

X Flis Wiślany rozpoczął się w Ulanowie dnia 29 czerwca 2014 i zakończy się w Gdańsku 26 lipca. Wodny szlak turystyczny będzie wynosił 751 km długości, a jego pokonanie zajmie około cztery tygodnie.