Marina Murzynowo

marina murzynowo2Akt wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Kompleksu Hotelowo-Rekreacyjno-Konferencyjnego z Przystanią Wodną odbył się 25 listopada 2014 r.  na terenie budowy Mariny w Murzynowie gm. Brudzeń. Właścicielem Mariny jest Krzysztof Sobaszek – miłośnik żeglarstwa, kajakarstwa i innych sportów wodnych.  Firma Maria – Murzynowo Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach działania 6.2.  Turystyka osi priorytetowej VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych na rozwoju turystyki i rekreacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na realizację projektu.

Świadkami tej uroczystości byli m.in. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka Paweł Śliwiński i kpt. ż. ś. Stanisław Fidelis.

marina murzynowo

Stare i nowe oblicza Płocka – wystawa

stare i noweWystawa fotograficzna Anny Jamowskiej, Beaty Jóźwik i Jacka Warszawskiego.

Wystawa ma celu pokazać mieszkańcom naszego miasta jak dawniej wyglądał Płock a jak wyglądają dziś miejsca z tamtego okresu .
Autorzy chcą zaprezentować swoje prace w niecodziennej technice wtapiania starej fotografii w nowy kadr, co nadaje tym zdjęciom wyjątkowy klimat, przenosi widza w dawne czasy a zarazem daje mu możliwość pozostania w teraźniejszości i umożliwia porównanie .
Młodsze pokolenie naszego 1000 letniego grodu, będzie mogło zobaczyć jaki Płock był dawniej a starsze powspominać.

zaproszenie TPP

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.

Odczyt w odwachu

 TPPOddział Wydzielonym Rzeki Wisły – to temat prelekcji który odbył się w Odwachu dnia 09.10.2014 roku. Prelekcję wygłosił Prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka, Paweł Śliwiński. Odczyt odbył się na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Płock.

Oddział Wydzielony rzeki Wisły (OW „Wisła”) to oddział Polskiej Marynarki Wojennej wydzielony pod koniec marca 1939 z Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej i przebazowany na Wiśle. Od lipca 1939 bazą oddziału był port w Brdyujściu, położony w miejscu ujścia Brdy do Wisły. W czasie kampanii wrześniowej podlegał Armii Pomorze. Dowodził nim komandor ppor. Roman Kanafoyski.

9 września 1939 rozkazał dokonać samozatopienia jednostek pływających pod Duninowem, w związku z wyczerpaniem możliwości operacyjnych. Następnie wyznaczony komendantem Garnizonu Polowego Żychlin. Dowodził marynarzami w trakcie forsowania Bzury, 19 września dostał się do niewoli niemieckiej podczas przebijania w kierunku Twierdzy Modlin. W latach 1939-1945 przebywał w oflagach II B Arnswalde i II.D. Gross Born.

Podziękowanie dla TPP od LMiR OM.

TPPNa adres Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Płocka wpłynęło podziękowanie od Ligi Morskiej i Rzecznej Okręg Mazowiecki za wsparcie operacji nautycznej X Flisu Wiślanego z Ulanowa do Gdańska dla wszystkich członków TPP. Podziękowanie podpisali: kpt. ż. ś.  mgr Andrzej Potapowicz, Prezes OM. LMiR oraz kmdr. dr Józef Kowalewski, Wiceprezes OM. LMiR.

Flis 2014 Ulanów-Gdańsk, Podziękowanie