Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia

TPPPodczas Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Płocka,16.lipca 2015 roku, który odbył się w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Misjonarskiej został zmieniony skład Zarzadu TPP.

Stanowisko sekretarza objął dotychczasowy członek Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Wiśniewski

Do Komisji Rewizyjnej został wybrany Jacek Białoskurski