Płocki Dzień Wisły – edycja trzecia

DSC06103W sobotę, 23 czerwca odbyła się w Płocku trzecia edycja Płockiego dnia Wisły. O godz. 13,00 zostały złożony hołd płockim wodniakom przy płycie nieznanego żołnierza, a następnie krokiem marszowym uczestnicy uroczystości przeszli na płockie nabrzeże im. Stanisława Górnickiego. W uroczystościach wzięła czynny udział Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej.

Końcowym punktem tego dnia była parada jednostek pływających oraz tradycyjne „wianki”

Rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły – głosowanie w Sejmie

wyniki-300x200Sejm RP podjął niecodzienną decyzję: przyszły rok został ogłoszony ROKIEM RZEKI WISŁY. I będzie to rok nie tylko Królowej Polskich Rzek, ale wszystkich sióstr jej dorzecza, jak i drugiej wspaniałej – Odry. Bo będzie okazja mówić o naszych wszystkich rzekach.

Nasz pomysł ROKU RZEKI WISŁY wypłynął przede wszystkim z szacunku do jej wielkiej historii i wspaniałej natury, ale też z troski o jej teraźniejszość i przyszłość.  Nie kierował nami interes, to był odruch i potrzeba serca. Bo wszyscy czujemy się z nią związani. I może dlatego tak szybko dołączyło do nas tak wielu ludzi, wsparło tyle samorządów, doświadczyliśmy tyle dobrej woli. I może dlatego decyzja: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając znaczenie Wisły w życiu naszego Narodu i Państwa, ogłasza rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.

Trzy dni z przy Matce Jasnogórskiej

037Środowisko wodniackie Płocka, w tym Bractwo św. Barbary Ludzi Działających na Wiśle wzięło czynny udział w uroczystościach religijnych podczas peregrynacji Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w Dekanacie Płock- Zachód, w płockiej diecezji.

Pierwsze spotkanie z Matką było w dniu 1 czerwca 2016 roku. Tego dnia Ikonę obrazu MB z Częstochowy przepłynęła w asyście wielu łodzi z lewego brzegu Wisły na jej prawy brzeg na statku „Aneta”, armatorem którego jest Żegluga Wyszogrodzka. Uroczyste pożegnanie Ikony z Dekanatu Gąbin nastąpiło w Yacht Clubie Prestige.

Drugie spotkanie z Cudownym Obrazem Pani Jasnogórskiej to 9 czerwca. Członkowie Bractwa św. Barbary Ludzi Działających na Wiśle i Mariusz Pielaciński, z Żeglugi Wyszogrodzkiej niosło wniosło w procesyjnym orszaku Ikonę MB do płockiej katedry.

Trzecie, ostatnie spotkanie z Czarną Madonną, to spotkanie pożegnalne. Podczas uroczystości zakończenia peregrynacji po diecezji płockiej obdarzonymi łaskami obraz Matki z częstochowskiej Jasnej Góry wartę pełnili płoccy WOPR-owcy i członkowie Bractwa św. Barbary.

To były wspaniałe trzy dni, które wzbogaciły duchowo brać wodniacką. Dziękujemy wszystkim, którym zawdzięczamy czynny udział w uroczystościach.

Pożegnanie Ikony MB Jasnogórskiej

DSC05118W sobotę, 11 czerwca 2016 roku płoccy wodniacy pożegnali Łaskami Słynący Obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. W pożegnaniu uczestniczyło około 4 tysięcy wiernych, w tym około 250 księży, członkowie trzech kapituł diecezjalnych: Katedralnej Płockiej, Kolegiackiej Pułtuskiej i św. Michała w Płocku, delegacje wiernych z 26 dekanatów, klerycy z płockiego seminarium, przedstawiciele wspólnot, ruchów i organizacji religijnych, bractw i Kół Różańcowych, strażacy i harcerze, Płockie Bractwo Kurkowe, Bractwo Świętej Barbary Ludzi Działających na Wiśle, WOPR-owcy. Obecny był też przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra OSPPE i reprezentant generała zakonu paulinów o. Mariusz Tabulski OSPPE.

Służbę przy Cudownym Obrazie Czarnej Madonny pełnili: WOPR-owcy oraz Paweł Śliwiński, Stanisław Fidelis, Stanisław Podgórski i Teodor Tymiński z Bractwa Świętej Barbary Ludzi Działających na Wiśle.

Dla płockich wodniaków z Bractwa świętej Barbary Ludzi Działających na Wiśle było to trzecie spotkanie z Matką. Spotkanie pożegnalne.  Ikona Jasnogórskiej Pani opuściła Diecezję Płocką.

Drugie spotkanie z Matką

DSC04864Pierwszy raz wodniacy płoccy spotkali się z Matką w w kopii obrazu z Jasnej Góry na lewym brzegu płockiej Wisły aby w niezapomniany rejs przewieźć Ją na statku „Aneta”, na prawy brzeg. W czwartek, 9 czerwca 2016 roku, było to drugie spotkanie.

Z katedry w płocką Starówkę wyruszyła procesja: ulicą Tumską i Kościuszki, aż na plac Obrońców Warszawy. Sugestywny był to obraz, gdy spotkały się tam ze sobą dwie procesje: ta od św. Maksymiliana na Górkach przekazała tej, katedralnej obraz i księgę Ewangelii. Ikonę Czarnej Madonny nieśli: Bractwo św. Barbary i ludzi pracujących na Wiśle, bractwo kurkowe, koło różańcowe i Wspólnota Krwi Chrystusa. Obraz do płockiej katedry wnieśli płoccy wodniacy: Paweł Śliwiński, Mariusz Pielaciński, Teodor Tymiński i Stanisław Podgórski.

Z Ulanowa przez Płock do Gdańska tratwami

tratwy z Ulnowa

10-osobowa załoga pod komendą Mieczysława Łabęckiego wypłynęła tratwą, która powstała z czterech tafli zbudowanych z dobrze wysuszonego drewna jodłowego. Ma około 6 metrów szerokości i ponad 70 długości. Musi pokonać ponad 700 kilometrów i po 29 dniach, 18 czerwca przybić do portu przy gdańskim żurawiu. Wyprawa upamiętnia cztery wieki istnienia miasta oraz przodków, którzy ten szlak przemierzali przez kilka wieków. W XVII i XVIII stuleciu Ulanów nazywano „Małym Gdańskiem”. Flis 400-lecia organizowany jest przez Gminę i Miasto Ulanów oraz Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie, zaś współorganizatorami są Liga Morska i Rzeczna oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Tratwa”. Na uwagę zasługuje fakt, że Zarząd Powiatu Niżańskiego uznając celowość realizacji zadania pn. „Flis 400-lecia Ulanów – Gdańsk 2016”, z uwagi wyjątkową promocję całego Powiatu Niżańskiego, poprzez kultywowanie tradycji flisackich na arenie ogólnopolskiej, udzielił wsparcia finansowego współorganizatorowi flisu 400-lecia – Stowarzyszeniu Kulturalno-Społecznemu „Tratwa”.

plakat_flisUlanów położony nad ujściem Tanwi do Sanu stanowił przez wieki ważne centrum handlu i transportu wodnego Sanem i Wisłą do Warszawy i Gdańska. Z tego powodu nazywany był galicyjskim Gdańskiem „gdzie też i najwięcej galarów do spławiania zboża i innych ziemiopłodów się buduje”. Wspaniale pisali o tradycjach flisackich ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski i Tadeusz Kumik, rysował flisaków Stanisław Litwin, wierszem opiewał Henryk Gątarz. W  1730 roku powołano w  Ulanowie Bractwo św. Barbary, jako zrzeszenie dewocyjne. I to z niego w 1765 r. powstał Cech Retmański i Sternicki. Kierował nim zarząd składający się m.in. z dwóch cechmistrzów rzemiosła wodnego, podskarbiego i pisarza, który protokołował ważniejsze wydarzenia z życia cechu. Powstałe z obu organizacji Bractwo Flisackie p.w. św. Barbary zostało rozwiązane dopiero w 1928 roku

Towarzystwo Przyjaciół Płocka, oraz Płockie Bractwo Świętej Barbary Ludzi Pracujących na Wiśle w osobach Prezesa kpt ż. ś. Pawła Śliwińskiego i st. br. kpt. ż ś Stanisława Fidelisa oraz Waldemara Sochockiego, godnie przywitało Ulanowskich Flisaków i ich retmana Mieczysława Łabędzkiego wraz z aktywną flisacką P. Ewą Ciepielewską z Krakowa. Podziwiając ich trud walcząc z żywiołem Wisły, podarowaliśmy im odrobinę wiślanej płockiej literatury. Przed wieczorem w pięknej scenerii Tumskiego Wzgórza i ognistej kuli zachodzącego słońca, byliśmy z kpt. Jerzym Pielacińskim w gościnie u dzielnych flisaków na ich wiślanej tratwie, żywo dzieląc się z flisakami z aktualnymi problemami naszej Wisły, jak też naturalnym pięknem Królowej Polskich Rzek.

 

Informacja o Ulanowie i Bractwie Flisackim ze stron internetowych.

TPP na stoisku VIII Jarmarku Tumskiego

DSC04431

Towarzystwo Przyjaciół Płocka prezentowało swoje wydawnictwa książkowe podczas VIII Jarmarku tumskiego, W drugim dniu Jarmarku można było zrobić zdjęcie z foto-budki

Niezwykły rejs z Matką Bożą z Jasnej Góry

DSC04323Kopia Obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry w asyście kilkunastu obiektów pływających przepłynęła przez Wisłę z lewego na prawy brzeg rzeki. Obraz Jasnogórskiej Pani został umieszczony w specjalnie przygotowanych szynach na statku „Aneta”.

– Wdzięcznym sercem witamy Cię Maryjo nad brzegiem płockiej Wisły. Dziękujemy Bogu Najwyższemu za dar łaski spotkania się z Jasnogórską Panią , na naszej królowej rzek polskich Wiśle, w prastarym Płocku. mówił na powitanie Obrazu kapitan żeglugi śródlądowej, Stanisław Fidelis.

Wydarzenie to ma charakter symboliczny – mówił bp Piotr Libera. – Oto Maryja – Królowa Polski, korzysta z drogi wodnej, którą stanowią nurty Wisły, nazywanej `królową polskich rzek`. Ufam, że Matka Boża, niesiona przez fale największej rzeki naszego kraju, pobłogosławi ludziom żyjącym i pracującym nad Wisłą” – zaakcentował biskup płocki.

Równocześnie wyraził nadzieję, że przepłynięcie przez rzekę Ikony Jasnogórskiej zwróci uwagę na piękno ojczyzny i przyrody, i ustrzeże od groźby powodzi. Wielu mieszkańców Płocka i okolic pamięta bowiem jeszcze tragiczną powódź, która miała miejsce w tych stronach w 2010 roku.

Na pokładzie „Anety” płynął m.in. biskup płocki Piotr Libera. Ten niezwykły rejs, któremu towarzyszyły łodzie, motorówki, jachty, skutery wodne, został zainicjowany przez płockich wodniaków. W czasie rejsu śpiewano pieśni maryjne.

Dziękuję żegludze wiślanej, która śpiewając, modląc się, przyprowadziła na drugą stronę Wisły cudowny obraz jasnogórski, przed którym modliły się setki tysięcy naszych rodaków – powiedział bp Piotr Libera po zacumowaniu „Anety” przy płockim nabrzeżu im. Stanisława Górnickiego.

fot. m.in. Adek Jasiński