oLMiR10 lutego 1920 r. gen. Józef Haller dokonał symbolicznego aktu zaślubin Polski z Bałtykiem przez wrzucenie pierścienia do morza. Akt ten powtórzyli polscy żołnierze w marcu 1945 r. Z tej okazji 20 lutego, w auli Filii Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie, miał miejsce okolicznościowy koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej. Organizatorami tego wydarzenia kulturalnego były Zarząd Okręgu Mazowieckiego i Zarząd Oddziału LMiR w Wyszkowie.

Orkiestra Dęta Ligi Morskiej i Rzecznej im. ppor. mar. Kazimierza Deptuły jest pierwszą orkiestrą typu non – profit w regionie Bugu, a jej powstanie i działalność stanowi zaczyn nowej formuły krzewienia kultury muzycznej w obrębie Mazowsza. Idea stworzenia zespołu w ramach struktur Ligi Morskiej i Rzecznej w Wyszkowie, długo dojrzewała w świadomości założyciela – kmdr Józefa KOWALEWSKIEGO, a pierwsze spotkanie grupy inicjatywnej odbyło się 20 czerwca 2008 roku i od tego czasu datuje się początek zespołu. Orkiestra funkcjonuje zarówno pod auspicjami Zarządu Głównego LMiR jak i rektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica.

Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Płocka. Paweł Śliwiński i Stanisław Fidelis o czym informuje się na oficjalnej stronie internetowej Ligi Morskiej i Rzecznej Okręg Mazowiecki.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: kmdr Marek PADJAS – v-ce prezes ZG LMiR, Aneta KOWALEWSKA – v-ce burmistrz Wyszkowa, ppłk Leszek WIECZOREK – komendant WKU w Wyszkowie, kmdr Józef POLAŃSKI i kmdr ppor. Stanisław TOPOL – przedstawiciele Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej z Warszawy, pułkownicy piloci Janusz DECEWICZ i Kazimierz POGORZELSKI ze Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, kapitanowie żeglugi śródlądowej Jerzy PIELACIŃSKI, Stanisław FIDELIS i Paweł ŚLIWIŃSKI – reprezentujący Towarzystwo Przyjaciół Płocka, płk Konrad WRÓBEL ze Związku Piłsudczyków RP wraz z grupą oficerów oraz duchowni, goście, sympatycy i współpracownicy LMiR.

Orkiestrą dyrygowali kmdr Józef KOWALEWSKI, ppor. Szczepan NEVLAČIL, bsm. Andrzej Jacek GEREK i kplm. Benedykt Cezary CELIAN.

Źródło: nowy wyszkowiak.pl i om-lmir.com.pl

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *