Fundacja Kobiet Regionu Płockiego była organizatorką I Kongresu Kobiet Regionu Płockiego, który odbył się w Płocku 13 kwietnia br.

Na zaproszenie organizatorów Towarzystwo Przyjaciół Płocka uczestniczyło w Kongresie poprzez wystawienie plansz z fotografiami kobiet i zdjęć wykonanych przez kobiety.

 

fot. Beata Jóźwik

PRZESŁANIE KONGRESU KOBIET REGIONU PŁOCKIEGO

Organizowany obecnie Kongres Kobiet Regionu Płockiego będzie  okazją do przybliżenia problematyki propagowanej przez ruch społeczny jakim jest Kongres Kobiet mieszkańcom Płocka i regionu. Ruch ten reprezentuje  różne środowiska ,  zarówno kreujące postawy  światopoglądowe jaki i związane z osobistymi zainteresowaniami, własną działalnością zawodową czy społeczną.
Unikalną wartością dynamicznie rozwijającego się  w Polsce ruchu kobiecego jest szacunek  dla  różnorodności.  Stosowanie   zasady  równości  wobec   różnorodności,   szczególnie w sposobie myślenia i funkcjonowaniu w życiu codziennym, w efekcie znakomicie przełoży się na  komunikację  międzyludzką oraz kreowanie wręcz rewolucyjnych poglądów.
Obok  wartości feministycznych ze swoją historią i kreatywnym wizerunkiem  okresu przełomu XIX i XX wieku, stanowiących siłę napędową obecnego ruchu,  wyraźnie uzewnętrznia się potrzeba  wspólnoty  płci. Nieuchronnie nadchodzi czas  uaktywnienia się wciąż jeszcze ,,milczącej“- kobiecej  części społeczeństwa.
Feministyczna walka o prawa kobiet swego czasu głęboko przeorała skostniały pogląd dotyczący roli kobiety w ówczesnym  społeczeństwie. Współczesne kobiety mają potrzebę współpracy i wspódziałania płci. Jesteśmy świadome konieczności dokonywania zmian prawa, lecz jednocześnie  odczuwamy potrzebę posiadania umiejętności skutecznego korzystania z przepisów prawnych, efektywnego  przełożenia na sukces gospodarczy i społeczny, a w konsekwencji osiagnięcia satysfakcje  osobistej.

Czas Kobiet Mazowsza to czas przełomu w myśleniu o sobie i o społeczeństwie. Posiadamy świadomość fundamentalnej roli mężczyzn we wspólnocie płci oraz dokonywaniu niezbędnych zmian systemu społecznego.

Z wyrazami szacunku  Komitet Organizacyjny

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *