TPP na stoisku VIII Jarmarku Tumskiego

DSC04431

Towarzystwo Przyjaciół Płocka prezentowało swoje wydawnictwa książkowe podczas VIII Jarmarku tumskiego, W drugim dniu Jarmarku można było zrobić zdjęcie z foto-budki

Konkurs „Godni naśladowania”

Towarzystwo Przyjaciół Płocka zostało nominowane do tytułu „Godni naśladowania” po raz drugi.  Na gali konkursu, która odbyła sie  w „Małachowiance”, otrzymaliśmy od Prezydenta miasta Płocka, podziękowanie.

Dziękujemy!

 

Nagroda dla finalistów konkursu mechanicznego

DSC00213Towarzystwo Przyjaciół Płocka ufundowało nagrody książkowe dla finalistów konkursu mechanicznego, którego dziewiąta edycja odbyła się w Zesposle Szkół Technicznych w Płocku 18 marca 2016 roku.

Przyjacielowi ……

zniczNaszemu Przyjacielowi – Skarbnikowi TPP
Janowi Milnerowi

Wyrazy  głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY

Składają  Zarząd i Członkowie
Towarzystwa Przyjaciół Płocka

 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 07.11.2015r. o godzinie 11 00 na Cmentarzu Komunalnym w Płocku

Zmiany w Zarządzie Stowarzyszenia

TPPPodczas Walnego Zebrania Towarzystwa Przyjaciół Płocka,16.lipca 2015 roku, który odbył się w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Misjonarskiej został zmieniony skład Zarzadu TPP.

Stanowisko sekretarza objął dotychczasowy członek Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Wiśniewski

Do Komisji Rewizyjnej został wybrany Jacek Białoskurski

Piknik integracyjny Organizacji Pozarządowych

DSC05151Stowarzyszenie Academia Economica, Gmina Miasto Płock, oraz Towarzystwo Wiedzy Powszechnej byli organizatorami I Pikniku Integracyjnego Organizacji Pozarządowych, który odbył się 20 września o godzinie 17:00 w ogródku Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku. Piknik miał na celu zintegrowanie płockich organizacji pozarządowych, aby określić ich grupowy potencjał, oraz zwiększyć wspólne działanie i rozwój.

Walne Zgromadzenie Członków TPP

TPPZwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Płocka odbędzie się W dniu 11.06.2014r. w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku na ulicy Krzywoustego
I termin godzina 16 45
II termin godzina  17 00

PORZĄDEK:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Wybór protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Podanie informacji o ważności Walnego Zgromadzenia
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu TPP za rok 2013
 9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja
 11. Głosowanie Uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu TPP za rok 2013
 12. Głosowanie Uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi TPP
 13. Głosowanie Uchwały o przyjęciu Regulaminu Zarządu TPP
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 15. Sprawy różne
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Tajemnice Tumskiej Góry – szukamy sponsorów.

OKLADKA TTG3Towarzystwo Przyjaciół Płocka planuję wydać w maju br. książkę „Tajemnice Tumskiej Góry” której autorem jest Jacek Ostrowski.  Szukamy sponsorów tej publikacji – jest to powieść fantasy, rzecz dzieje się w Płocku, współcześnie, są nawiązania do historii, wątki sensacyjne. Jest to zmieniona wersja publikowanej w Sygnałach Płockich w 2006 r. w odcinkach powieści „Przekleństwo”.

Wieczór z autorem – Jackiem Ostrowskim – w dn. 12 czerwca o godz. 17 w Państwowej Szkole Muzycznej

 

Godni naśladowania – wyróżnienie

1604488_647114518658994_1873170965_nGala Konkursu „Godni Naśladowania” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego odbyła się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego w Płocku ul. Kolegialna 23, w dniu 31 marca 2014 roku. Najlepszy w obszarze kultury, nauki i edukacji okazał się oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, prezydent wręczył wyróżnienia Oratorium im. św. Dominika Savio i Towarzystwo Przyjaciół Płocka. Dla wszystkich zaśpiewała Marika.

Gratulujemy wszystkim nominowanym w konkursie, wyróżnionym i nagrodzonym.

fot. Przemysław Zaremba, Kwis