Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TPP

 

logo sfZwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TPP Odbędzie się w dniu   18.05.2017r. w Towarzystwie Naukowym Płockim Płock Plac Narutowicza 8.

I termin godzina  15 45

II termin godzina  16 00

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Członków   Towarzystwa Przyjaciół Płocka.

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Wybór protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Podanie informacji o ważności Walnego Zgromadzenia
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu TPP za rok 2016
 9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja
 11. Głosowanie Uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu TPP za rok 2016
 12. Głosowanie Uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi TPP
 13. Zgłoszenie kandydatur na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 14. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 15. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 17. Sprawy różne
 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

 

Życzenia Wielkanocne

wTowarzystwo Przyjaciół Płocka   życzy spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych. Niech to będzie czas odpoczynku, który doda Państwu energii do podejmowania kolejnych wyzwań zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, pogody ducha, rodzinnej, świątecznej atmosfery, smacznego jajka i suto zastawionych stołów.
Niezależnie od tego, czy obchodzą Państwo Święta Wielkanocne, czy też zamierzają odetchnąć przez kilka dni od służbowych obowiązków, życzymy Wszystkim, aby ten czas był piękny, spokojny i ciepły.

Zarząd TPP

97. ROCZNICA ZAŚLUBIN Z MORZEM

bez-tytulu18 lutego, w Wyszkowie, obchodzono 97. Rocznicę Zaślubin Polski z Morzem. Obchody zorganizowały Orkiestra Reprezentacyjna Ligi Morskiej i Rzecznej, Oddział LMiR w Wyszkowie oraz Gmina Wyszków.

Uroczystości rozpoczęły się otwarciem we foyer Wyszkowskiego Centrum Kultury okolicznościowej wystawy pt. „Trzymajmy się morza”, na której zaprezentowano sylwetki działaczy i entuzjastów ludzi morza, symbolikę ligowych odznaczeń, działalność w okręgach i oddziałach, archiwalne zdjęcia dawnych obchodów świąt morskich. Otwarcia wystawy posterowej dokonał I wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej kmdr por. Marek PADJAS.
W ceremonii uczestniczyli, miedzy innymi, burmistrz Wyszkowa Grzegorz NOWOSIELSKI, prezes OM LMiR kpt. ż. ś. Andrzej POTAPOWICZ wraz z małżonką, v-ce prezes OM LMiR kpt. ż. ś. Jerzy PIELACIŃSKI oraz pisarz-marynista kpt. ż. ś. Stanisław FIDELIS. Obecni byli przedstawiciele Stowarzyszenia Oficerów Marynarki Wojennej oraz Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP z płk pil. Januszem DECEWICZEM – honorowym obywatelem miasta Wyszkowa. Obecni także byli przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański z ich dowódcą płk ZP Konradem WRÓBLEM.  Oddział LMiR w Wyszkowie reprezentowali prezes Oddziału mgr Elżbieta KASIŃSKA i mgr Paweł RÓŻAŃSKI.

Drugą odsłoną oficjalnej części uroczystości był koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Ligi Morskiej i Rzecznej im. ppor. mar. Kazimierza Deptuły w sali widowiskowej Centrum. Jeszcze przed wybrzmieniem pierwszych utworów wiceprezes kmdr Marek PADJAS – w towarzystwie burmistrza Grzegorza NOWOSIELSKIEGO i prezesa OM LMiR kpt. ż. ś. Andrzeja POTAPOWICZA wręczył ligowe odznaczenia trzem osobom. Krzyżem PRO MARI NOSTRO uhonorowani zostali komendant WKU ppłk Leszek WIECZOREK i dyrygent OR LMiR Benedykt Cezary CELIAN, a Brązowym Medalem za Zasługi Ligi Morskiej i Rzecznej – mgr Paweł RÓŻAŃSKI. Okolicznościowe podziękowanie za owocną współpracę pomiędzy LMiR a samorządem gminnym otrzymał także burmistrz Wyszkowa Grzegorz NOWOSIELSKI.

W trakcie koncertu, Orkiestra LMiR wykonała nie tylko utwory typowo żeglarskie tak jak szanty; posłuchać również można było utworów filmowych, czy też muzyki rozrywkowej i utworów z gatunku muzyki wojskowej. Orkiestra wystąpiła wymiennie pod batutą kmdr Józefa KOWALEWSKIEGO, ppor. Szczepana NEVLAČILA, bsm. Andrzeja Jacka GERKA
i kplm. Benedykta Cezarego CELIANA.

Po koncercie, miało miejsce tradycyjne spotkanie integracyjne, w trakcie którego uczestnicy mieli sposobność wymiany poglądów na temat działalności LMiR na obszarze Mazowsza.

 

Homilia J.E. ks. bp. Piotra Libery do wodniaków płockich

Homilia J.E. ks. bp. Piotra Libery do wodniaków płockich – fragment

bpWażne są – Kochani – karty historii, pisane znaczącymi datami i wielkimi nazwiskami. Może jednak jeszcze ważniejsze są te, które poświadczają kształtowanie się charakterów i trwanie w cnotach właściwych powołaniu i zawodowi. Wzruszają mnie często – i pewnie nie tylko mnie – historie wilków morskich… Ale przecież żegluga śródlądowa, służba na Wiśle też ma swoich bohaterów, też domaga się szczególnych cnót i cech charakteru, odwagi, doświadczenia i solidarności. Doskonale oddaje to w swoich książkach Pan Kapitan Stanisław Fidelis i mam nadzieję, że nie pogniewa się, że teraz – po kronice kanonika Wszerecza, po monografii Arcybiskupa Nowowiejskiego, przywołam także jego wspomnienia. Dawny flis, a potem szyper wiślany – pisze Pan Kapitan – nie z teorii, ale przez lata praktyki pływania po rzece, nabywał umiejętności w przewidywaniu: zmiany wiatrów, intensywności opadów atmosferycznych, poziomu rzeki, jej zalodzenia. Doświadczenie dawało mu również osobliwą pamięć – pamięć topograficzną Wisły. Znał więc kolejność miast, miasteczek i wsi, leżących nad jej brzegami, odległości pomiędzy nimi, charakterystyczne elementy wiślanego krajobrazu, uciążliwe dla nawigacji odcinki rzeki. Zapamiętywał stałe i ruchome przeszkody zalegające dno rzeki: kamienne rafy, pojedyncze głazy, grzępy, wałujące się po dnie stępale i dęby, cykliczne wypłycenia rzeki. Wiedział, gdzie dno rzeki jest twarde, a w którym miejscu miękkie. A poza tym wiedział, gdzie może zaopatrzyć się w dobrą wodę, chleb, kaszankę, cebulę czy też grubą na dłoń słoninę. Specyficzne warunki na wiślanych statkach rozwijały wśród załóg mocną solidarność grupową, która łączyła się z ostrym poczuciem statkowej hierarchii i dyscypliny. Czasami tęsknota za domem rodzinnym, za spokojem i stabilizacją, stawiała marynarza przed dylematem – być czy nie być rzecznym włóczęgą? Hart ducha i silna więź z rzeką zazwyczaj zwyciężały, zwłaszcza u tych urodzonych nad brzegami Wisły. Dlatego też takich marynarzy często nazywano „żelaznymi„, choć pływali na drewnianych statkach…

bp1Zauważyliście zapewne, że Kościół zachęca nas dzisiaj, w II Niedzielę Adwentu, do wpatrywania się w postać św. Jana Chrzciciela. Czy nie czujemy bliskości sylwetki wiślanego szypra i marynarza z opisu Pana Kapitana z sylwetką świętego znad Jordanu? Twardy, żelazny, uważny w odkrywaniu znaków na polskim Jordanie i jego piaszczystych brzegach. Nie mam wątpliwości, że uważny także w odkrywaniu tych, które wzywają do przygotowania drogi Panu, do prostowania ścieżek do Niego, do dostrzeżenia Bożego Baranka w życiu swoim i swojej rodziny…

 

11 Listopada 2016 r. – Płock

dsc02563W rocznicę odzyskania przez Polskę po 123 latach zaborów niepodległości płoccy ludzie rzeki  Wisły złożyli kwiaty przy Płycie Nieznanego Żołnierza w Płocku na Placu Narutowicza.

dsc02433Podczas Mszy w katedrze wzięli udział członkowie Towarzystwa Przyjaciół Płocka.

Z Ulanowa przez Płock do Gdańska tratwami

tratwy z Ulnowa

10-osobowa załoga pod komendą Mieczysława Łabęckiego wypłynęła tratwą, która powstała z czterech tafli zbudowanych z dobrze wysuszonego drewna jodłowego. Ma około 6 metrów szerokości i ponad 70 długości. Musi pokonać ponad 700 kilometrów i po 29 dniach, 18 czerwca przybić do portu przy gdańskim żurawiu. Wyprawa upamiętnia cztery wieki istnienia miasta oraz przodków, którzy ten szlak przemierzali przez kilka wieków. W XVII i XVIII stuleciu Ulanów nazywano „Małym Gdańskiem”. Flis 400-lecia organizowany jest przez Gminę i Miasto Ulanów oraz Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie, zaś współorganizatorami są Liga Morska i Rzeczna oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Tratwa”. Na uwagę zasługuje fakt, że Zarząd Powiatu Niżańskiego uznając celowość realizacji zadania pn. „Flis 400-lecia Ulanów – Gdańsk 2016”, z uwagi wyjątkową promocję całego Powiatu Niżańskiego, poprzez kultywowanie tradycji flisackich na arenie ogólnopolskiej, udzielił wsparcia finansowego współorganizatorowi flisu 400-lecia – Stowarzyszeniu Kulturalno-Społecznemu „Tratwa”.

plakat_flisUlanów położony nad ujściem Tanwi do Sanu stanowił przez wieki ważne centrum handlu i transportu wodnego Sanem i Wisłą do Warszawy i Gdańska. Z tego powodu nazywany był galicyjskim Gdańskiem „gdzie też i najwięcej galarów do spławiania zboża i innych ziemiopłodów się buduje”. Wspaniale pisali o tradycjach flisackich ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski i Tadeusz Kumik, rysował flisaków Stanisław Litwin, wierszem opiewał Henryk Gątarz. W  1730 roku powołano w  Ulanowie Bractwo św. Barbary, jako zrzeszenie dewocyjne. I to z niego w 1765 r. powstał Cech Retmański i Sternicki. Kierował nim zarząd składający się m.in. z dwóch cechmistrzów rzemiosła wodnego, podskarbiego i pisarza, który protokołował ważniejsze wydarzenia z życia cechu. Powstałe z obu organizacji Bractwo Flisackie p.w. św. Barbary zostało rozwiązane dopiero w 1928 roku

Towarzystwo Przyjaciół Płocka, oraz Płockie Bractwo Świętej Barbary Ludzi Pracujących na Wiśle w osobach Prezesa kpt ż. ś. Pawła Śliwińskiego i st. br. kpt. ż ś Stanisława Fidelisa oraz Waldemara Sochockiego, godnie przywitało Ulanowskich Flisaków i ich retmana Mieczysława Łabędzkiego wraz z aktywną flisacką P. Ewą Ciepielewską z Krakowa. Podziwiając ich trud walcząc z żywiołem Wisły, podarowaliśmy im odrobinę wiślanej płockiej literatury. Przed wieczorem w pięknej scenerii Tumskiego Wzgórza i ognistej kuli zachodzącego słońca, byliśmy z kpt. Jerzym Pielacińskim w gościnie u dzielnych flisaków na ich wiślanej tratwie, żywo dzieląc się z flisakami z aktualnymi problemami naszej Wisły, jak też naturalnym pięknem Królowej Polskich Rzek.

 

Informacja o Ulanowie i Bractwie Flisackim ze stron internetowych.

Pamiętali o Obrońcach Płocka 1920 roku

krzyzPodczas widowiska z okazji 95. rocznicy wręczania Krzyża Walecznych miastu Płock przez Józefa Piłsudskiego widoczni byli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Płocka w mundurach historycznych.

Podczas walk o Płock 1920 roku uczestniczyli i srebrne krzyże VM otrzymali: por. mar. Stanisław Nahorski, ppor. mar. Karol Taube, ppor. mar. Stefan de Walden, ppor. mar. Stefan Kwiatkowski – dowódca statku „Stefan Batory”, ppor. mar. Henryk Sulkowski – I oficer na statku „Wawel”, kpr. mar. Franciszek Płonka, kpr. mar. Wiktor Nitka – pośmiertnie, st. mar. Bronisław Michnowicz – pośmiertnie, mar. Jan Krawczyński, por. mar. Edward Szystowski

Wielkanoc 2016

wielkanocSerdeczne życzenia  Wesołego Alleluja oraz dużo zdrowia i pogody ducha. Niech radość Wielkanocy napełni Wasze serca nadzieją i obfitością łask. Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie dla Was wiosenne kwiaty radości,
miłości, spokoju i szczęścia.
Wesołych Świąt i mokrego Dyngusa życzy

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Płocka