przystan_1968Dworzec Wodny – informacja z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zatwierdzonej przez uprawnioną instytucję (uznane przez International Association of Classification Societies (IACS) Towarzystwo Klasyfikacyjne lub inny uprawniony organ uznany przez Urząd Żeglugi Śródlądowej), niezbędnej dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym Płock.
data dodania: 2014-06-24
nr ogłoszenia: 3914

Więcej

http://bip.ump.pl/?do=zp&zp=zpo&id=3914

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *