DSC04855Początek to dzień 22 kwietnia 2013 r.; miejsce: Dom Technika – Towarzystwo Przyjaciół Płocka zostało beneficjentem VI edycji Konkursu Grantowego Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. W dniu 26 kwietnia br w ramach realizacji projektu grantowego odbyło się spotkanie w archiwum płockim na którym omówiono harmonogram prac dotyczących wystawy „Ludzie i statki – Historia Płocka Wisłą pisana„. W spotkaniu uczestniczyli: p.o. Dyrektora Archiwum Państwowego w Płocku mgr. Krystyna Bańka oraz Paweł Śliwiński – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka, Edward Ryter,Jan Milner i Krzysztof Wiśniewski

 Dnia 9. maja 2013r. w biurze Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” została podpisana umowa z Towarzystwem Przyjaciół Płocka na realizację otrzymanego grantu, tj. „Ludzie i statki – Historia Płocka Wisłą Pisana”. Ze strony TPP podpis pod umową złożyli Paweł Śliwiński i Jan Miller.

17 maja 2013 r. Czy znajdziemy interesujące materiały dotyczące płockiej żeglugi po Wiśle? Takie pytanie stawialiśmy sobie przeglądając materiały dostępne w płockim archiwum. W dniu 11 czerwca omówiono scenariusz wystawy „Ludzie i statki – Historia Płocka Wisłą pisana” – zaplanowano kolejne etapy realizacji projektu.
Co pokazać na wystawie?. W jaki sposób? Już wiemy. 28 czerwca 2013 r. na kolejnym spotkaniu w archiwum uzgodniliśmy scenariusz wystawy. Zostało tylko opracowanie graficzne.

Plakat ludzie wisły23 lipca w samo południe otwarcie wystawy

Na zdjęciach fotorelacja z przygotowań do wystawy

Początek to dzień 22 kwietnia 2013 r.; miejsce: Dom Technika – Towarzystwo Przyjaciół Płocka zostało beneficjentem VI edycji Konkursu Grantowego Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”

Podpisanie umowy na zrealizowanie grantu nastąpiło przy ulicy Misjonarskiej w biurze Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka

Długie godziny w archiwum

Ze strony internetowej Fundacji:

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” to pionierska w skali całej Polski inicjatywa Urzędu Miasta Płocka, PKN ORLEN S.A. i Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. Inicjatywa podjęta w ramach społecznej odpowiedzialności partnerów biznesowych i troski samorządu o rozwój płockich organizacji pozarządowych.  Dzięki zaangażowaniu Fundatorów możemy wspierać finansowo płockie stowarzyszenia, kluby i fundacje   w pracy na rzecz poprawy życia mieszkańców Płocka w każdej dziedzinie, począwszy od sportu, przez opiekę społeczną i kulturę.
Towarzystwo Przyjaciół Płocka dziękuję Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka, sponsorom, tj: Banku Spółdzielczemu w Ciechanowie Oddział w Płocku, Polskiemu Towarzystwu Numizmatycznemu oddział w Płocku, Domu Ubezpieczeniowemu Spectrum oraz Muzeum Mazowieckiemu w Płocku, który był partnerem za wsparcie finansowe i merytoryczne przy tworzeniu w/w wystawy.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *