marina murzynowo2Akt wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Kompleksu Hotelowo-Rekreacyjno-Konferencyjnego z Przystanią Wodną odbył się 25 listopada 2014 r.  na terenie budowy Mariny w Murzynowie gm. Brudzeń. Właścicielem Mariny jest Krzysztof Sobaszek – miłośnik żeglarstwa, kajakarstwa i innych sportów wodnych.  Firma Maria – Murzynowo Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach działania 6.2.  Turystyka osi priorytetowej VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych na rozwoju turystyki i rekreacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na realizację projektu.

Świadkami tej uroczystości byli m.in. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka Paweł Śliwiński i kpt. ż. ś. Stanisław Fidelis.

marina murzynowo

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *