TPPOddział Wydzielonym Rzeki Wisły – to temat prelekcji który odbył się w Odwachu dnia 09.10.2014 roku. Prelekcję wygłosił Prezes Towarzystwa Przyjaciół Płocka, Paweł Śliwiński. Odczyt odbył się na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział Płock.

Oddział Wydzielony rzeki Wisły (OW „Wisła”) to oddział Polskiej Marynarki Wojennej wydzielony pod koniec marca 1939 z Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej i przebazowany na Wiśle. Od lipca 1939 bazą oddziału był port w Brdyujściu, położony w miejscu ujścia Brdy do Wisły. W czasie kampanii wrześniowej podlegał Armii Pomorze. Dowodził nim komandor ppor. Roman Kanafoyski.

9 września 1939 rozkazał dokonać samozatopienia jednostek pływających pod Duninowem, w związku z wyczerpaniem możliwości operacyjnych. Następnie wyznaczony komendantem Garnizonu Polowego Żychlin. Dowodził marynarzami w trakcie forsowania Bzury, 19 września dostał się do niewoli niemieckiej podczas przebijania w kierunku Twierdzy Modlin. W latach 1939-1945 przebywał w oflagach II B Arnswalde i II.D. Gross Born.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *