TPPTowarzystwo Przyjaciół Płocka przekazało do Budżetu Obywatelskiego na rok 2014 pięć projektów. Pozytywną ocenę uzyskał jeden projekt pn. Świetlica dla młodzieży i dzieci (Os. Góry, ul. Przyszkolna). Cztery projekty (lista poniżej) zostały odrzucone. O negatywnej ocenie przedłożonych projektów dowiedzieliśmy się ostatniego dnia (harmonogram BO 2014 –  11 października – przedstawienie ostatecznej listy zgłoszonych projektów, które przeszły weryfikację formalno-prawną) po opublikowaniu ich na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka. Wyrażamy żal do osób opiniujących, że nie poinformowały nas na tyle wcześniej, aby można było ewentualnie uzgodnić wspólnie stanowisko co do negatywnego uzasadnienia projektów. Mamy nadzieję, że w następnym roku, przy kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego pomysłodawcy projektów zostaną wcześniej poinformowani, aby mieć czas do ewentualnej korekty złożonych do Budżetu Obywatelskiego projektów.

Zwracamy się do mieszkańców Płocka o głosowanie na zatwierdzony projekt Towarzystwa Przyjaciół Płocka, tj:

35. Świetlica dla młodzieży i dzieci” (Os. Góry, ul. Przyszkolna) 
Pomysłodawcy: Towarzystwo Przyjaciół Płocka, koszt: 350.000,00 zł
Opis projektu: obiekt dawnego przedszkola, którego właścicielem jest Gmina Płock powinien być wyremontowany i adaptowany na świetlicę. Świetlica winna być wyposażona w stół do tenisa, bilard oraz mini siłownię. W dniach pon.- pt dyżury osoby zatrudnionej na 1/2 etatu w godz. 15.00 – 20.00 i 10.00 – 16.00 w soboty. W obiekcie powinna się znaleźć siedziba Rady Osiedla z dyżurami pełnionymi raz w tygodniu w godz. 16.00 – 18.00 (sugestia) inne spotkania i zajęcia.

Projekty odrzucone

1.     Budowa zaplecza higieniczno-sanitarnego dla użytkowników kąpieliska Sobótka 

Pomysłodawca: Towarzystwo Przyjaciół Płocka Opis projektu: Projekt przewiduje wyposażenie kąpieliska Sobótka i plaży miejskiej, na której odbywają się masowe imprezy w zaplecze sanitarne. Zaplecze to będą stanowić pawilony, dostępne dla niepełnosprawnych, w tym sanitariaty, natryski, umywalnie, przebieralnie, pomieszczenie do karmienia niemowląt, wodociąg, kanalizacja, śmietnik.

Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja inwestycji w zakresie budowy zaplecza higieniczno-sanitarnego dla użytkowników kąpieliska Sobótka przewidziana jest do realizacji w ramach inwestycji pn. „Budowa zaplecza szkoleniowo-socjalno-technicznegoo na Zalewem „Sobótka” wraz z zagospodarowaniem i infrastrukturą”, planowanego do realizacji w latach 2014-15 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nadbrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Prorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2 Turystyka. W ramach tego przedsięwzięcia Urząd Miasta planuje obiekt całoroczny z m.in. zapleczem sanitarnym dla osób korzystających z plaży. 

 2.     Płocki Park Miniatur 

Pomysłodawca: Towarzystwo Przyjaciół Płocka Opis projektu: Płocki Park Miniatur to miejsce łączące w sobie elementy parku, skansenu i ścieżki edukacyjnej. W parku o powierzchni około 2 ha lub większej zostałyby zgromadzone modele zabytkowych obiektów historycznych, które przez wiele lat wrastały w krajobraz miasta, a obecnie z różnych powodów już nie istnieją i znane są jedynie z fotografii lub rycin i opisów. Płocki park miniatur powinien być miejscem wypoczynku i atrakcją turystyczną oraz żywym gabinetem edukacyjnym. Lokalizacja parku: plac między ul. Królewiecką a budynkiem Antypodkowy lub alternatywnie – park między cmentarzem ewangelickim a Domem Technika.

Uzasadnienie negatywnej oceny: Wskazany teren między ul. Królewiecką należy częściowo do spółki Rynex. Nadto trwają konsultacje społeczne (warsztaty Charrette) na temat sposobu zagospodarowania tego obszaru. Teren wskazany obok Domu Technika w znacznej części należy do PKN Orlen. Grunty należące do gminy Płock w jednym i drugim miejscu mają powierzchnię dużo mniejszą niż 2 ha.

3.     Miejski Ośrodek Sportów Wodnych 

Pomysłodawca: Towarzystwo Przyjaciół Płocka Opis projektu: Miejski Ośrodek Sportów Wodnych to przedsięwzięcie ukierunkowane na szkolenie płocczan w zakresie sportów wodnych i udostępnienie mieszkańcom naszego miasta sprzętu do uprawiania tych sportów i rekreacji na wodzie. Miejski Ośrodek Sportów Wodnych to przede wszystkim baza szkoleniowo-sprzętowa do nauki podstaw różnych form rekreacji na wodzie, ale również do podnoszenia swoich kwalifikacji w tym zakresie oraz poznawania zasad bezpiecznego wypoczynku na wodzie.

Uzasadnienie negatywnej oceny: Zorganizowanie Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych będzie możliwe po zakończeniu przebudowy nadbrzeża wiślanego i terenu wokół zalewu Sobótka po zrealizowaniu projektu „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nadbrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne” w ramach RPO Województwa Mazowieckiego.

4.     Klub Fotograficzny Płocczan 

Pomysłodawca: Towarzystwo Przyjaciół Płocka Opis projektu: Klub Fotograficzny Płocczan – klub fotografii i nowoczesnych technik wizualnych – to miejsce, w którym płocczanie zajmujący się hobbystycznie fotografią będą mogli się spotykać, wymieniać doświadczenia prowadzić warsztaty stacjonarne i plenerowe, pogłębiające ich wiedzę na temat fotografii i nowoczesnych technik wizualnych. Lokalizacja: dawny Bar Pod Arkadami przy ul. Tumskiej lub inna wskazana przez miasto lokalizacja w obrębie Starego Miasta.

Uzasadnienie negatywnej oceny: Lokalizację projektu musi – zgodnie z zasadami Budżetu Obywatelskiego Płocka wskazać autor pomysłu. Lokal dawnego Baru Pod Arkadami został już wynajęty na działalność gospodarczą.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *