r1Z protokołu Sesji Rady Miasta Płocka – fragment: Pan Paweł Śliwiński powiedział:

Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Prezydencie! Jest mi niezmiernie miło, że mogę zabrać głos w sprawie dotyczącej te uchwały. Reprezentuję Towarzystwo Przyjaciół Płocka i Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku. I oba te stowarzyszenia znalazły się w inicjatywie właśnie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły. Ta inicjatywa powstała pod koniec 2013 roku. Obecnie popiera ją już ponad 60 różnych stowarzyszeń, organizacji, wyższych uczelni, osób fizycznych. Również wiele nadwiślańskich miast, gmin i powiatów przyłączyło się do tej inicjatywy i wyraziły swoje poparcie dla uchwały sejmowej w tej sprawie. Dlaczego 2017 miałby być Rokiem Rzeki Wisły. Otóż inicjatywa zrodziła się w środowiskach związanych z kulturą flisacką, a rok 2017 to 550. rocznica pierwszego wolnego flisu na Wiśle, który odbył się w 1467 roku i był to efekt zakończenia wojen z zakonem i czas, kiedy Wisła znalazła się całkowicie w granicach Królestwa Polskiego i flisacy mogli bez żadnych ograniczeń, bez żadnych barier dokonywać spławu towarów z południa do portów położonych w północnej Polsce. Również nasze stowarzyszenia, które co prawda bardziej są związane z żeglugą na Wiśle, niż z tradycjami flisackimi, włączyły się do tej inicjatywy, bo rok 2017 to również 190. rocznica ustanowienia żeglugi parowej na Wiśle, która powstała w 1827 roku. Dlatego ta grupa popierająca tą datę i ten rok rozszerza się i coraz więcej organizacji właśnie znajduje dla tej daty dobry argument, żeby ten rok był Rokiem Wisły. Rok Wisły to jest uhonorowanie rzeki. To jest próba przywrócenia rzece rangi jaką miała, a o której częstokroć w tej chwili się zapomina, przywrócenie rangi królowej polskich rzek, ale również wszechstronny rozwój. Rok Wisły powinien przynieść program zrównoważonego rozwoju rzeki, zarówno gospodarczego, jak i kulturowego, ale również również rozwoju sportu, rekreacji, ochrony zasobów naturalnych i ekologii, ale też – i to jest bardzo ważne – ochrony przeciwpowodziowej na całej długości biegu, aby zabezpieczyć ludzi żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. Ważnym elementem jest przywrócenie gospodarcze, ponieważ w tej chwili rzeka, która ma bardzo duży potencjał, jest praktycznie gospodarczo wykorzystywana w bardzo marginalny sposób. Dlatego zainteresowanie właśnie ludzi, zainteresowanie mieszkańców miast położonych przy rzece, jest ważnym elementem, aby pokazać jaką rolę ta rzeka pełniła i jaką pełnić może. Jest to również doskonały moment na promocję miast, które włączą się do projektu, a które są położone na brzegach rzeki, i na ponowne zbliżenie tych miast do rzeki, na pokazanie mieszkańcom jak wielki potencjał i turystyczny, i wypoczynkowy drzemie właśnie w rzece, do której się przyzwyczailiśmy, bo ona jest od zawsze, a o której nie zawsze pamiętamy. Dlatego zwracam się do Państwa w imieniu naszych stowarzyszeń, w imieniu wszystkich płockich wodniaków o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo.”

Pod głosowanie poddany został projekt uchwały pomieszczony na druku nr 799.

Wynik głosowania:

za – 19 przeciw – 0 wstrzymujące – 0

W wyniku głosowania uchwała została przyjęta. UCHWAŁA NR 784/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie poparcia projektu uchwały sejmowej ws. Roku Rzeki Wisły w 2017 roku stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *