wzDnia 11 czerwca 2014 roku w Spółdzielczym Domu Kultury odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Płocka. Tematem zgromadzenia było m. in. przedstawienie sprawozdania Zarządu TPP za rok 2013, przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej, głosowanie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi TPP oraz dyskusja na płockie tematy.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Towarzystwa Przyjaciół Płocka za rok 2013

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *