logo sfZwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TPP odbędzie się w dniu   30.06.2022 r. w Towarzystwie Naukowym Płockim Płock Plac Narutowicza 8

I termin godzina  15 45

II terminlogo sf godzina  16 00

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Członków   Towarzystwa Przyjaciół Płocka

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Wybór protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Podanie informacji o ważności Walnego Zgromadzenia
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu TPP za rok za lata 2019 – 2021
 9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja
 11. Głosowanie Uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu TPP za lata 2019 – 2021
 12. Głosowanie Uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi TPP
 13. Zgłoszenie kandydatur na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 14. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 15. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 17. Sprawy różne
 18. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

 

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *