TPPZwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Płocka odbędzie się W dniu 11.06.2014r. w Spółdzielczym Domu Kultury w Płocku na ulicy Krzywoustego
I termin godzina 16 45
II termin godzina  17 00

PORZĄDEK:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
 3. Wybór protokolanta
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 7. Podanie informacji o ważności Walnego Zgromadzenia
 8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu TPP za rok 2013
 9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 10. Dyskusja
 11. Głosowanie Uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu TPP za rok 2013
 12. Głosowanie Uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi TPP
 13. Głosowanie Uchwały o przyjęciu Regulaminu Zarządu TPP
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 15. Sprawy różne
 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *