tratwy z Ulnowa

10-osobowa załoga pod komendą Mieczysława Łabęckiego wypłynęła tratwą, która powstała z czterech tafli zbudowanych z dobrze wysuszonego drewna jodłowego. Ma około 6 metrów szerokości i ponad 70 długości. Musi pokonać ponad 700 kilometrów i po 29 dniach, 18 czerwca przybić do portu przy gdańskim żurawiu. Wyprawa upamiętnia cztery wieki istnienia miasta oraz przodków, którzy ten szlak przemierzali przez kilka wieków. W XVII i XVIII stuleciu Ulanów nazywano „Małym Gdańskiem”. Flis 400-lecia organizowany jest przez Gminę i Miasto Ulanów oraz Zakład Usług Komunalnych w Ulanowie, zaś współorganizatorami są Liga Morska i Rzeczna oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne „Tratwa”. Na uwagę zasługuje fakt, że Zarząd Powiatu Niżańskiego uznając celowość realizacji zadania pn. „Flis 400-lecia Ulanów – Gdańsk 2016”, z uwagi wyjątkową promocję całego Powiatu Niżańskiego, poprzez kultywowanie tradycji flisackich na arenie ogólnopolskiej, udzielił wsparcia finansowego współorganizatorowi flisu 400-lecia – Stowarzyszeniu Kulturalno-Społecznemu „Tratwa”.

plakat_flisUlanów położony nad ujściem Tanwi do Sanu stanowił przez wieki ważne centrum handlu i transportu wodnego Sanem i Wisłą do Warszawy i Gdańska. Z tego powodu nazywany był galicyjskim Gdańskiem „gdzie też i najwięcej galarów do spławiania zboża i innych ziemiopłodów się buduje”. Wspaniale pisali o tradycjach flisackich ks. Wilhelm Gaj-Piotrowski i Tadeusz Kumik, rysował flisaków Stanisław Litwin, wierszem opiewał Henryk Gątarz. W  1730 roku powołano w  Ulanowie Bractwo św. Barbary, jako zrzeszenie dewocyjne. I to z niego w 1765 r. powstał Cech Retmański i Sternicki. Kierował nim zarząd składający się m.in. z dwóch cechmistrzów rzemiosła wodnego, podskarbiego i pisarza, który protokołował ważniejsze wydarzenia z życia cechu. Powstałe z obu organizacji Bractwo Flisackie p.w. św. Barbary zostało rozwiązane dopiero w 1928 roku

Towarzystwo Przyjaciół Płocka, oraz Płockie Bractwo Świętej Barbary Ludzi Pracujących na Wiśle w osobach Prezesa kpt ż. ś. Pawła Śliwińskiego i st. br. kpt. ż ś Stanisława Fidelisa oraz Waldemara Sochockiego, godnie przywitało Ulanowskich Flisaków i ich retmana Mieczysława Łabędzkiego wraz z aktywną flisacką P. Ewą Ciepielewską z Krakowa. Podziwiając ich trud walcząc z żywiołem Wisły, podarowaliśmy im odrobinę wiślanej płockiej literatury. Przed wieczorem w pięknej scenerii Tumskiego Wzgórza i ognistej kuli zachodzącego słońca, byliśmy z kpt. Jerzym Pielacińskim w gościnie u dzielnych flisaków na ich wiślanej tratwie, żywo dzieląc się z flisakami z aktualnymi problemami naszej Wisły, jak też naturalnym pięknem Królowej Polskich Rzek.

 

Informacja o Ulanowie i Bractwie Flisackim ze stron internetowych.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *