pl strefa11 zlot „maluchów w Płocku odbędzie się w dniach 15 -17 sierpnia. Prosimy zapoznać się z regulaminem Zlotu. Więcej informacji na zaprzyjaźnionej stronie TPP http://126plock.pl.tl/Start.htm. Honorowy patronat nad Zlotem objął Prezydent Miasta Płocka.

Opiekę medialną zagwarantowali PetroNews i RadioEska. Zostanie wydany numer specjalny „Expressu Tumskiego”. Oczekujemy ciekawych tekstów od zlotowiczów do 15 lipca br. Zlot jest współfinansowany przez Urząd Miasta Płocka.

0001logo-2013_pion_kolor

Regulamin:

 1. Organizatorem 11 Ogólnopolskiego Zlotu Fiata 126p (zwanego dalej zlotem)w Płocku jest Strefa12.pl – Sekcja Motoryzacyjna Towarzystwa Przyjaciół Płocka oaz Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
 2. Każdy pojazd uczestniczący w zlocie musi posiadać aktualne badania techniczne ubezpieczenie OC, a kierowca posiadać prawo jazdy.
 3. Do udziału w zlocie dopuszczone są wszystkie modele Fiata 126p, pojazdy będące przeróbkami Fiata, oraz pojazdy zbudowane na bazie Fiata 126p   
 4. Każdy uczestnik zlotu podpisując zgłoszenie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. Nieprzestrzeganie postanowień może skutkować usunięciem ze zlotu.
 5. Zabronione jest kierowanie pojazdami po spożyciu alkoholu lub środków o podobnym działaniu.
 6. Wszelkie szkody wyrządzone podczas poszczególnych etapów zlotu obarczają osobę je wyrządzającą.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń organizatora lub osób przez niego wyznaczonych podczas odbywających się punktów programu zlotu.
 8. Podczas pobytu w miejscu noclegu uczestnicy muszą stosować się do regulaminu ośrodka w szczególności zabrania się odpalania samochodów i strzelania z tłumika w godzinach nocnych.
 9. Podczas próby sprawnościowej uczestnicy muszą posiadać ubezpieczenie OC oraz NNW i ważny przegląd techniczny, nie spełniający tych wymogów nie będą dopuszczeni do udziału w próbie.
 10. Wszystkie przejazdy na miejsce imprez zostaną zabezpieczone przez organizatorów oraz dodatkowo uczestnicy otrzymają mapki dojazdów.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jednak jego ostateczna wersja zostanie podana w dniu rozpoczęcia zlotu.
 12. W przypadku braku chętnych, lub niesprzyjających warunków organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia poszczególnych etapów zlotu.
 13. Wszelkie aktualizacje, szczegóły imprezy i szczególnie ważne informacje będą na bieżąco publikowane na profilu FB organizatora, na stronie internetowej zlotu, oraz przesyłane na e-mail uczestników.
 14. Każdy z uczestników będzie mógł zarezerwować sobie numer startowy na zlocie, o rezerwacji numeru decyduje kolejność zgłaszania, zwyczajowo numery 1, 2, 3  i 126 zostaną wystawione na aukcję o której uczestnicy zostaną poinformowani.
 15. Zgłoszenia na zlot będą przyjmowane od dnia 19 kwietnia na podanym formularzu, osoby składające formularz do dnia 30 czerwca i wpłacające zaliczkę będą miały zagwarantowany numer startowy, po tym terminie numer zostanie ustalony jako pierwszy wolny.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *